EDYS: Tıp Fakültesi
Dersler 
Çocuk Cerrahisi İleri Endoskopi KursuBu ders kayıt anahtarı gerektirmektedirBilgi
Ders (Fezan Mutlu)Bilgi
Tıbbi Dökümantasyon ve SekreterlikBu ders kayıt anahtarı gerektirmektedirBilgi
Ders (Başar Sırmagül)Bilgi
araştırma teknikleriBu derse konuk olarak girilebilirBilgi
Biyoistatistik ve BilgisayarBu derse konuk olarak girilebilirBu ders kayıt anahtarı gerektirmektedirBilgi
Ders (Engin Yıldırım)Bilgi
Yaşam AnaliziBilgi
Ders (Fatma Sultan Kılıç)Bilgi
BİYOFİZİK (Ferhan ESEN)Bilgi
Ders (İpek Çingi)Bilgi
Ders (Kevser Erol)Bilgi
Endokrin Sistem FarmakolojisiBilgi
İnsan Anatomisi (Doç. Dr. Yüksel AYDAR)Bilgi