• Facilities planning is one of the major responsibilities of an industrial engineer. This course will teach you how to address the strategic facility planning issues such as optimization or heuristic-based appoaches to location and layout decisions pertaining to factories, plants, and warehouses. These are the course materials I have prepared while I was teaching in Başkent University for 11 years. Doç.Dr. Muzaffer Kapanoğlu


  • Sizlere bu dönem sunmuş olduğum Karar Destek Sistemleri dersi, 1998 yılından itibaren uygulamaya yönelik olması için Excel ve VBA desteği ile tasarlanıp, bir Endüstri Mühendisliği programına konularak sunulan dünyadaki ilk örneğidir. Daha sonra 2000 yılında University of Florida sözkonusu dersi aynı içerikle yüksek lisans programında sunmuş ve derse lisans öğrencilerini de kabul etmiştir. Karar Destek Sistemleri derslerinin bu formatta lisans programına eklenmesi 2003 yılında University of Florida'nın INFORMS'da kendi derslerinin tanıtımını yapmalarından sonra yaygınlaşmaya başlamıştır. Aynı dersi Başkent Üniversitesinde 2001 yılından itibaren yürütmekteyim.

    Dersimizin özü, Karar Yöntemleri ile Bilgi Teknolojilerini buluşturarak, karar vericilerin etkili karar vermelerini sağlamaktır. Bunun en yaygın ve gerçekçi yanıtı Excel'in VBA ile programlanabilmesi ve hazır eklentilerle genişletilebilme özelliklerinde yatmaktadır. Excel'in veri yönetimi, model yönetimi ve diyalog yönetimine sunduğu özellikler kendisini kullanışlı ve uygulamaya yatkın karar destek sistemi geliştirme stüdyosu yapmaktadır. Bu stüdyonun içinde karar destek sistemlerinin geliştirilme aşamasında gereksinim duyabileceğiniz özelliklerin tamamına yakını ya hazır bileşenler halinde sunulmaktadır veya VBA dilinin doğrudan veya makro yapılar şeklinde kullanımı ile oluşturulabilecek kolaylıklarla desteklenmektedir. Excel'in temel özellikleri dışında kalan tüm özellikleri bu ders kapsamında Karar Destek Sistemlerinin oluşturulması için öğretilmektedir. Doç.Dr. Muzaffer Kapanoğlu