EDYS: ESOGÜ AÇIK DERS MALZEMELERİ

2007 yılında Ulusal Açık Ders Malzemeleri Konsorsiyumunun kurucu üniversitelerinden biri olan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2005 yılından itibaren ders malzemelerinin Moodle-tabanlı ESOGÜ ders yönetim sistemi üzerinden öğretim üyelerinin denetimi altında, kayıtlı öğrencilere, ziyaretçilere ve kamuya açık olarak sunmaktadır. Kamuya açık olan özellikle Türkçe ders malzemelerinin geliştirilmesi, zenginleştirilmesi ve yaygınlaştırılması, yanısıra erişiminin kolaylaştırılması amacıyla 1 Şubat 2010 tarihinde ESOGÜ AÇIK DERS MALZEMELERİ oluşturulmuştur. Derslerini ders malzemeleri gereksinim sahiplerinin kullanımına sunmak isteyen öğretim üyelerine yöneliktir. Ders malzemeleri hazırlanırken başkalarına ait malzemeleri kullanım ve yayın haklarını gözetmek her dersin öğretim üyesine ait bir sorumluluktur. Aynı şekilde sunulan ders malzemelerinin kar amacı gütmeden kişi veya kurumların bilgi birikimlerini arttırmak amacıyla sözkonusu materyale atıf vererek kullanmaları gerekmektedir. Sitedeki malzemelere link vermek serbest olup, malzemeleri değiştirerek kendi malzemesi gibi kullanmak yanlıştır.