EDYS: KGK BAĞIMSIZ DENETÇİ EĞİTİMİ PROGRAMLARI


Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesinin işbirliği ile Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu adına yürütülen eğitim programlarıdır.

Bu kategoride ders yoktur