Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesinin işbirliği ile Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu adına yürütülen eğitim programlarıdır.

Bu kategoride ders yoktur