Biyoistatistik ve Bilgisayar
(BIYOIST)

 Bu derse konuk olarak girilebilir
 Bu ders kayıt anahtarı gerektirmektedir

Bu derste bilgisayar destekli olarak tekdeğişkenli ve çokdeğişkenli Biyoistatistiksel yöntemler anlatılacaktır.

Bu derse konuk olarak girilebilir  Bu ders kayıt anahtarı gerektirmektedir