Yaşam Analizi
(YA)

Bu derste yaşam tablolarının oluşturulması, Cox regresyon yöntemleri, ROC analizi yöntemleri anlatılacaktır.